Турски Летен Лагер от 7-ми до 9-ти юни 2024г., в гр.Бурса